Nová termovízna kamera na detekciu binokulárnej horúčky Mapesen AI

2020/07/13

Nová termovízna kamera na detekciu horúčky Mapesen určená na prevenciu epidémie s efektívnejšou, rýchlejšou a bezpečnejšou kontrolou.